Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 453/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:453/BXD-PC
V/v: Trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Bộ Bưu chính, Viễn thông

Phúc đáp công văn số 289/BBCVT-KHTC ngày 9 tháng 3 năm 2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 1 của Luật Xây dựngĐiều 2 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình trên lãnh thổ Việt nam, không phân biệt nguồn vốn đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng và Nghị định 16/2005/NĐ-CP , không loại trừ dự án sử dụng nguồn vốn ODA hoặc vốn khấu hao tài sản cố định.

2. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP không yêu cầu phải có văn bản để làm cơ sở quyết định chủ đầu tư. Người quyết định đầu tư căn cứ kế hoạch ngân sách hàng năm để giao chủ đầu tư phù hợp với các quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. Các dự án của Bộ Bưu chính, Viễn thông giao cho các Cục, các Trung tâm thuộc Bộ làm chủ đầu tư, việc giao thẩm định dự án là do người quyết định đầu tư quyết định. Việc thẩm định thiết kế cơ sở là do các sở ở địa phương thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP. Tuy nhiên, khi thẩm định cơ quan chủ trì phải lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan liên quan.

4. Về việc ủy quyền quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông được ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan cấp dưới trực tiếp theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 11 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP. Tuy nhiên, không thể ủy quyền quyết định đầu tư dự án cho các đơn vị chức năng tham mưu của cơ quan Bộ, không phải là một cơ quan có pháp nhân riêng.

5. Về thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu: Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước thì người quyết định đầu tư là người phê duyệt các nội dung trong lựa chọn nhà thầu . Tuy nhiên, để giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian...người quyết định đầu tư chỉ nên phê duyệt kế hoạch đấu thầu, còn lại ủy quyền cho chủ đầu tư thực hiện và chịu trách nhiệm. Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, PC

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 453/BXD-PC ngày 01/04/2005 trả lời công văn 289/BBCVT-KHTC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.434

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!