Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 449/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Đình Thái
Ngày ban hành: 15/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 449/BXD-KHCN
V/v: Phúc đáp công văn Số 568/STN&MT-TTr ngày 22/9/2009

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 568/STN&MT-TTr ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nam, hỏi về việc chứng nhận kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008, ban hành kèm theo “Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”. Việc quản lý đánh giá năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Quy chế trên đồng thời theo Tiêu chuẩn TCXDVN 297:2003. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng-Tiêu chuẩn công nhận.

2. Năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm LAS-XD được ghi trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định công nhận của Bộ Xây dựng. Phòng thí nghiệm được công nhận chỉ được thực hiện các phép thử ghi trong danh mục kèm theo Quyết định mới có tính pháp lý.

3. Phòng thí nghiệm LAS-XD408 được Bộ Xây dựng đánh giá công nhận theo Quyết định Số 29 QĐ-BXD ngày 19 tháng 01 năm 2009, trong danh mục các phép thử được công nhận kèm theo Quyết định, có các chỉ tiêu thử về chất lượng nước; tiếng ồn; không khí và chiếu sáng. Như vậy phòng thí nghiệm LAS-XD408 cung cấp kết quả thí nghiệm theo tiêu chuẩn được ghi trong Quyết định Số 29 QĐ-BXD ngày 19 tháng 01 năm 2009 là có tính pháp lý.

Bộ Xây dựng thông báo để Quý Sở biết để thực hiện công tác quản lý theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận
- nt
-Lưu VP, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN-MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đình Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 449/BXD-KHCN ngày 15/10/2009 về việc phúc đáp công văn Số 568/STN&MT-TTr ngày 22/9/2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.189

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!