Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 445/BXD-KTXD về việc thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 445/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 23/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 445/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Trả lời văn bản số 120/VINAINCON-QLĐT ngày 19/02/2009 của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình dự án nhà máy xi măng Thái Nguyên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý định mức dự toán xây dựng công trình, giá xây dựng công trình:

Đối với những gói thầu thuộc dự án đã thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Thực hiện theo qui định tại Điều 13, Điều 16, Nghị định số 99/2007/NĐ-CPđiểm 2, mục III, Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với những gói thầu thuộc dự án thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Thực hiện theo qui định tại mục II, phần C Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Việc xử lý chuyển tiếp áp dụng các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả việc quản lý định mức dự toán xây dựng, giá xây dựng công trình) thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.

Về chi phí cho biện pháp thi công: Chi phí biện pháp thi công được tính toán cụ thể đối với từng công tác thi công xây dựng, có những công tác thi công xây dựng thì chi phí biện pháp thi công đã được tính trong định mức dự toán, đơn giá xây dựng công trình; có những công tác xây dựng thì chi phí này được xác định riêng phù hợp với biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyêt. Vì vậy, chi phí biện pháp thi công được xác định theo nguyên tắc không trùng lặp chi phí và được tính vào dự toán chi phí xây dựng công trình.

Việc xác định chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công cho sản xuất và gia công cơ khí như Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam nêu tại văn bản 120/VINAINCON-QLĐT là phù hợp.

Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD.T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 445/BXD-KTXD về việc thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.181
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55