Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4441/VPCP-KTN triển khai xây dựng cầu Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4441/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4441/VPCP-KTN
V/v triển khai xây dựng cầu Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1941/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 03 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3010/BKH-KTĐTPLT ngày 07 tháng 5 năm 2010), Tài chính (công văn số 6427/BTC-ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2010) về việc triển khai Dự án xây dựng cầu Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai Dự án xây dựng cầu Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang vượt sông Lô, nối 2 tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1941/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2010. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

2. Nguồn vốn thực hiện Dự án: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung Dự án nêu trên vào danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4441/VPCP-KTN triển khai xây dựng cầu Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.140
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33