Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 44/BXD-KTXD áp dụng định mức vận chuyển và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 44/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 12/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức vận chuyển và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Giao thông II

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 179/BQL-KTNV ngày 21/11/2011 của Ban quản lý dự án Giao thông II – Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc áp dụng định mức vận chuyển và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với công tác vận chuyển vật liệu đá, cát như nêu tại văn bản số 179/BQL-KTNV, trường hợp áp dụng, vận dụng định mức được công bố không phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức mới như hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD .

2. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp chậm tiến độ so với tiến độ theo hợp đồng do lỗi của nhà thầu, ngoài việc thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng thì nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường do chậm tiến độ theo thỏa thuận của hợp đồng. Trường hợp chậm tiến độ do khách quan, không do lỗi nhà thầu thì hai bên xem xét điều chỉnh tiến độ phù hợp với thực tế làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá và thanh toán hợp đồng.

Ban quản lý dự án Giao thông II căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 44/BXD-KTXD áp dụng định mức vận chuyển và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.633
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13