Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 43/BXD-KTXD về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 43/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/BXD-KTXD
V/v Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phúc Thành

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 08/CV-TVPT ngày 6/2/2012 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phúc Thành về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông (bao gồm nhiều hạng mục công trình (giao thông, điện chiếu sáng, cấp, thoát nước, san nền…) thì chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được tính bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của công trình giao thông là phù hợp.

2. Đối với chi phí thiết kế bản vẽ thi công được tính bằng tỷ lệ % theo quy định của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán được duyệt của công trình. Trường hợp dự án gồm nhiều công trình (giao thông: đường, cầu; hạ tầng: công trình cấp, thoát nước; công nghiệp: đường dây, trạm biến áp, điện chiếu sáng…) thì chi phí thiết kế xác định riêng theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng loại công trình được duyệt.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phúc Thành căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, S(8)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 43/BXD-KTXD về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.263
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251