Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 43/BXD-KTTC về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bổ sung do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 43/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 43BXD-KTTC
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công XD công trình bổ sung

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Tư vấn và Thiết kế công trình xây dựng Việt Nam

Trả lời Văn bản số …./CV-DAC ngày 19/3/2008 của Công ty Tư vấn và Thiết kế công trình xây dựng Việt Nam về hướng dẫn thực hiện chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bổ sung do kéo dài thời gian giám sát công trình so với thời gian của hợp đồng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát thi công công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng được các bên ký kết;

Trường hợp thời gian giám sát thi công xây dựng công trình kéo dài so với thời gian quy định trong hợp đồng thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã được ký kết hoặc ký bổ sung hợp đồng phần chi phí giám sát thi công tương ứng với thời gian bị kéo dài nếu lỗi không phải của nhà thầu tư vấn giám sát. Chủ đầu tư phải thanh toán bổ sung chi phí này nếu việc chậm tiến độ thi công xây dựng công trình do lỗi của chủ đầu tư; Nếu việc chậm tiến độ thi công do lỗi của nhà thầu thi công thì nhà thầu thi công phải thanh toán chi phí giám sát thi công này cho nhà thầu tư vấn giám sát thi công. Chi phí để thực hiện công việc giám sát thi công bổ sung do các bên có liên quan thống nhất ký bổ sung hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Tư vấn và Thiết kế công trình xây dựng Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 43/BXD-KTTC về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bổ sung do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.341
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41