Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 425/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/BXD-KHCN
V/v kiến nghị của Công ty Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Hàn

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Hàn

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 12740/VPCP-ĐMDN ngày 31/12/2018 về kiến nghị của Công ty Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Hàn. Nội dung kiến nghị như sau:

“Công ty Tư vn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Hàn đang triển khai một số dự án thuê đất để thực hiện dự án:

1. Dự án xây dựng xưởng sơ chế và bảo quản nông sản gần đất ở của dân;

2. Dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ tng hợp gần cụm công nghiệp đang hoạt động;

3. Xây dựng trang trại nuôi lợn hữu cơ, cách khu dân cư khoảng 120 m”.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

- Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13) quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã lập Quy hoạch xây dựng nông thôn (Điều 29); Ủy ban nhân dân cấp Huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn (Điều 34). Theo đó, khoảng cách đến khu dân cư từ dự án xây dựng Xưởng sơ chế và bảo quản nông sản và dự án xây dựng Trang trại nuôi lợn hữu cơ phải nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Việc sử dụng đất, khoảng cách an toàn từ khu công nghiệp đến khu dân cư (tùy theo mức độ độc hại của loại hình công nghiệp và công nghệ sử dụng) được xác định tại Đồ án Quy hoạch đô thị hoặc Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tuân thủ Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Đất đai; Luật Quy hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan. Do vậy, đối với dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp (gn cụm công nghiệp đang hoạt động) phải phù hợp với quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VCC
I;
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


90
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20