Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 413/BXD-KHCN hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2011/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 413/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 19/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 413/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2011/TT-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Sở Xây dựng Bình Thuận
- Trung tâm Kiểm định xây dựng - Sở Xây dựng Bình Thuận

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 312/TTKĐ ngày 05/8/2011 của Trung tâm Kiểm định xây dựng - Sở Xây dựng Bình Thuận về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011. Về vấn đề được hỏi, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Về phiếu trả kết quả thí nghiệm:

- Tại Điều 6, Khoản 7, Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng có sửa đổi, bổ sung điều 17 của “Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ: Trong phiếu kết quả thí nghiệm do cơ sở thiết lập theo yêu cầu của các phép thử phải có các thông tin và nội dung cơ bản, trong đó có thông tin về tên cán bộ giám sát của chủ đầu tư trong quá trình lấy mẫu, thí nghiệm theo từng dự án/công trình/hạng mục công trình được khảo sát lấy mẫu thí nghiệm. Nếu là mẫu do khách hàng mang tới thì không cần thông tin về tên của cán bộ giám sát.

- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng chịu trách nhiệm trước kết quả thí nghiệm của mình bằng chữ ký của nhân viên thí nghiệm, trưởng phòng (phó trưởng phòng) thí nghiệm và chữ ký của người có thẩm quyền được đóng dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm. Trong trường hợp có yêu cầu từ phía chủ đầu tư để nghiệm thu chất lượng công trình thì mới có chữ ký của cán bộ giám sát.

2. Về sổ ghi số liệu thô của từng phép thử

Khi mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm phải có văn bản yêu cầu thử nghiệm và có sổ giao nhận mẫu. Quá trình tiến hành thí nghiệm phải được thí nghiệm viên ghi lại trong sổ ghi số liệu thô theo từng bước tùy thuộc vào từng chỉ tiêu thử. Kết quả cuối cùng sẽ được thí nghiệm viên sao chép vào phiếu ghi số liệu thô để nhập vào biểu mẫu trả kết quả thí nghiệm cho từng chỉ tiêu thử với các thông tin cơ bản như Điều 17 của “Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Sổ ghi số liệu thô của từng phép thử do thí nghiệm viên tự quản lý, không cần đóng dấu giáp lai. Nếu là sổ tay cá nhân thì ngoài bìa sổ có ghi rõ mã số phòng LAS-XD và tên của thí nghiệm viên, ngày, tháng bắt đầu thực hiện. Các số liệu thí nghiệm trong sổ phải ghi rõ ngày tháng thử nghiệm và không cần ký tên. Nếu là sổ ghi chung cho từng lĩnh vực hoặc phép thử cụ thể thì ngoài bìa sổ phải ghi rõ mã số phòng LAS-XD và lĩnh vực thử nghiệm (chỉ tiêu thử nghiệm). Các số liệu trong sổ phải ghi rõ ngày tháng thử nghiệm và phải có chữ ký của thí nghiệm viên thực hiện chỉ tiêu thử đó.

- Phiếu ghi số liệu thô kết quả thí nghiệm do phòng thí nghiệm quản lý, có chữ ký của thí nghiệm viên, trưởng (phó trưởng) phòng thí nghiệm và không cần phải có chữ ký của cán bộ giám sát của chủ đầu tư. Trong trường hợp quá trình thử nghiệm có sự chứng kiến của cán bộ giám sát của chủ đầu tư và có yêu cầu từ phía chủ đầu tư thì mới có chữ ký của cán bộ giám sát.

Trên đây hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng Bình Thuận và các phòng thí nghiệm có liên quan nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
Nguyễn Trung Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 413/BXD-KHCN hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2011/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.860

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104