Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 41/BGTVT-KCHT về việc thoả thuận xây dựng đường dây điện 110KV vượt qua đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hoà Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 41/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận xây dựng đường dây điện 110KV vượt qua đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hoà Bình.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1

Bộ GTVT nhận được Công văn số 2409/CV-TVD1-XN1 ngày 29/12/2008 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 về việc thoả thuận xây dựng tuyến đường dây điện 110 kV vuợt qua đường Hồ Chí Minh tại Km 465+250 thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình và Công văn số 5273/CĐBVN-GT ngày 15/12/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, chấp thuận cho phép xây dựng đường dây điện 110 KV vượt qua đường Hồ Chí Minh tại Km 465+250 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 lập trong hồ sơ gửi kèm Công văn số 1870/CV-TVĐ1-XN1 ngày 01/10/2008.

2. Khi thực hiện dự án, yêu cầu Chủ công trình và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 cần tuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” và các quy định pháp luật về điện lực. Đồng thời, yêu cầu Chủ công trình phải có cam kết di dời một bộ phận công trình hay toàn bộ công trình có ảnh hưởng đến điều kiện khai thác an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khi ngành giao thông vận tải có nhu cầu mở rộng, nâng cấp đường tuyến đường này theo quy hoạch. Chủ công trình chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí di dời công trình khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền đường bộ.

3. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép cho đơn vị thi công và kiểm tra việc thực hiện dự án xây dựng đường dây điện 110 KV vượt qua đường Hồ Chí Minh tại Km 465+250 trên địa phận tỉnh Hoà Bình theo đúng thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 41/BGTVT-KCHT về việc thoả thuận xây dựng đường dây điện 110KV vượt qua đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hoà Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66