Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 409/TTg-KTN áp dụng cơ chế chỉ định thầu các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 409/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 10/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 409/TTg-KTN
V/v áp dụng cơ chế chỉ định thầu các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 56/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9076/BKH-QLĐT ngày 24 tháng 11 năm 2009 về việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định việc triển khai các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả và phục vụ kịp thời kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ KH và ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 409/TTg-KTN áp dụng cơ chế chỉ định thầu các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.112
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0