Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 40/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 573/SXD-KTKH ngày 25/4/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 40/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 27/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 40/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 573/SXD-KTKH ngày 25/4/2008 của Sở XD tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 573/SXD-KTTH ngày 25/4/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã trả lời thư điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thông qua trang Web của Bộ, trong đó nêu rõ trường hợp công trình xây dựng thuộc sở hữu toàn dân do các doanh nghiệp nhà nước đang quản lý thì không thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Đối với công trình xây dựng thuộc sở hữu toàn dân mà đã được nhà nước giao vốn cho các doanh nghiệp để quản lý hoặc các công trình được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng không phải bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ.

Đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu các trường hợp nêu tại công văn số 573/SXD-KTTH với quy định của pháp luật để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN&TTBĐS

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 40/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 573/SXD-KTKH ngày 25/4/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238