Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 397/BXD-HTKT thỏa thuận dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sông Thai cấp nước cho Khu kinh tế và khu đô thị Hòn La do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 397/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 397/BXD-HTKT
V/v thỏa thuận dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sông Thai cấp nước cho Khu kinh tế và khu đô thị Hòn La.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 424/UBND ngày 04/3/2010 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình về việc thỏa thuận dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sông Thai cấp nước cho Khu kinh tế và khu đô thị Hòn La. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sông Thai được xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và du lịch của Khu kinh tế và khu đô thị Hòn La giai đoạn đầu đến năm 2011, Bộ Xây dựng thống nhất về cơ bản nội dung của dự án.

2. Về công suất cấp nước:

Dự án tính toán các nhu cầu cấp nước phù hợp với nhu cầu thực tế và theo từng giai đoạn phát triển của khu vực. Tổng công suất cấp nước đợt đầu 12.000 m3/ngày.đêm, bao gồm trạm xử lý nước mặt hồ chứa nước sông Thai công suất 8.000 m3/ngày.đêm, hai trạm xử lý nước dưới đất công suất 1.000 m3/ngày.đêm và 3.000 m3/ngày.đêm.

3. Về nguồn nước:

- Khai thác nguồn nước mặt hồ chứa nước sông Thai công suất 8.000 m3/ngày.đêm đã được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 29/3/2007 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước sông Thai. Tuy nhiên, do nhu cầu cấp nước của Khu kinh tế và khu đô thị Hòn La giai đoạn sau là rất lớn, nên tiếp tục đánh giá, cân đối nhu cầu cấp nước của hồ sông Thai, trong đó ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt; đồng thời tìm kiếm và đánh giá các nguồn nước khác.

- Việc khai thác nguồn nước dưới đất đã được sự chấp thuận của UBND tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 1992/UBND-KTTH ngày 31/8/2009 về việc cho phép khảo sát, thăm dò nước dưới đất. Sau khi khảo sát, thăm dò, dự án dự kiến khai thác với tổng công suất 4.000 m3/ngày.đêm. Đây là khu vực gần biển, trong quá trình khai thác, đề nghị đơn vị cấp nước theo dõi quá trình nhiễm mặn để xác định công suất khai thác hợp lý.

4. Về mạng lưới đường ống cấp nước:

Vì dự án xây dựng nhiều trạm xử lý nước nên mạng đường ống khá phức tạp. Đơn vị cấp nước cần xác định khả năng mở rộng, nâng công suất cấp nước để tính toán mạng lưới đường ống cấp nước phù hợp cho nhu cầu dùng nước cả giai đoạn sau.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Quảng Bình;
Lưu: VP, Cục HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 397/BXD-HTKT thỏa thuận dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sông Thai cấp nước cho Khu kinh tế và khu đô thị Hòn La do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.051
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25