Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 395/BXD-VP về việc tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 395/BXD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 395/BXD-VP
V/v: Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

Các Tổng công ty, Công ty, Viện nghiên cứu, Trường đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

Năm 2008, ngành Xây dựng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2008). Để ngày Lễ trọng đại của Ngành thật sự có ý nghĩa và là ngày vui không chỉ đối với toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên và lao động trong Ngành, mà còn đối với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty, Công ty, Viện nghiên cứu, Trường đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các công việc sau:

Tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam với nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên và lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao hướng tới 50 năm ngày thành lập ngành Xây dựng.

Giới thiệu các hoạt động và thành tích của đơn vị mình trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí; truyền hình trung ương và địa phương; trang thông tin điện tử của đơn vị mình (nếu có).

Lập kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình trên và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 25/3/2008.

Bộ Xây dựng đề nghị các Tổng công ty, Công ty, Viện nghiên cứu, Trường đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ tích cực hưởng ứng thực hiện để ngày truyền thống của Ngành có ý nghĩa thiết thực./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Trung tâm tin học;
- Lưu: VP(01). A(22).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 395/BXD-VP về việc tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215