Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 391/BXD-KTXD áp dụng văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 391/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 391/BXD–KTXD
V/v: Áp dụng văn bản hướng dẫn của BXD về quản lý trong hoạt động XD

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Trả lời Văn bản số 66/SXD-KH ngày 03/2/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về thực hiện các Quyết định, Thông tư của Bộ Xây dựng trong quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bảng số 3 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật theo nội dung tương ứng với quy định tại khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng; Trường hợp việc lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật cho các công trình riêng lẻ, quy mô nhỏ mà áp dụng theo mức tối thiểu (không nhỏ hơn 10 triệu đồng) tại Quyết định số 957/QĐ-BXD chưa phù hợp thì trên cơ sở nội dung công việc, điều kiện thực tế để xác định chi phí trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định;

2. Về khoản phụ cấp độc hại (bằng 20% tiền lương cơ bản) và cấp bậc tiền lương, thang bảng lương của nhóm công nhân công trình đô thị theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang trao đổi với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội địa phương hoặc xin ý kiến của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn thực hiện làm cơ sở xác định chi phí nhân công, quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị theo Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng cho phù hợp;

3. Về đề nghị điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình: Trước hết Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; việc đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang, Bộ Xây dựng xem xét, nghiên cứu hướng dẫn sau.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 391/BXD-KTXD áp dụng văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123