Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 39/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 275/CV-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 39/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 16/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 39/BXD-QLN
V/v Trả lời Công văn số 275/CV-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời Công văn số 275/CV-SXD ngày 09/4/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất

Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ các quy định tại Điều 36 của Luật đất đai; Điều 133 và Điều 134 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ (về việc chuyển mục đích sử dụng đất) khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng (như văn phòng của các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng...) trên đất ở thuộc dự án khu dân cư.

2. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân đối với nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp và vấn đề có liên quan

a) Theo quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức thì tổ chức đó phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, trong đó có các giấy tờ như bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết định thành lập.

b) Tại khoản 5 Mục I của Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: đối với nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp của một chủ sở hữu (vừa dùng để ở, vừa dùng vào các mục đích khác), nếu phần diện tích sử dụng làm nhà ở là chính thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, trong đó ghi rõ phần diện tích sử dụng vào mục đích khác; nếu phần diện tích sử dụng vào mục đích khác là chính thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ, trong đó ghi rõ phần diện tích nhà ở. Không phải chuyển mục đích sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp, trong đó có diện tích ở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 39/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 275/CV-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153