Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 382/VPCP-ĐP phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 382/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/VPCP-ĐP
V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo đến năm 2020.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 53/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009) về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo đến năm 2020", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, căn cứ thẩm quyền và quy định hiện hành, chỉ đạo thực hiện thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo đến năm 2020, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2007 và Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo theo Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: KH và ĐT, GTVT, TN và MT, VH, TT và DL, TC, QP, TP, NN và PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 382/VPCP-ĐP phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122