Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 380/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện số bước thiết kế Dự án đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam, tỉnh Hà Tây (cũ) do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 380/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 15/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 380/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện số bước thiết kế Dự án đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam, tỉnh Hà Tây (cũ).

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008.

 

Kính gửi:  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Nam Cường

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 445/CV-NC ngày 09/9/2008 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Nam Cường đề nghị hướng dẫn thực hiện số bước thiết kế Dự án đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) được thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) áp dụng cho đầu tư trong nước theo quy định tại Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ. Nhà đầu tư thực hiện Dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Nam Cư­ờng.

Theo quy định hiện hành thì Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường có đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong vai trò là Chủ đầu tư đối với Dự án BT kể trên và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT này.

Đây là dự án đầu tư xây dựng công trình gồm hai loại công trình: đường bộ và cầu. Việc phân cấp công trình và việc áp dụng số bước thiết kế công trình theo giải trình của Chủ đầu tư là đúng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004; Điểm b, c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ. Vì vậy, đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Nam Cường nghiên cứu, áp dụng thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở Giao thông vận tải Hà Nội;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 05).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 380/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện số bước thiết kế Dự án đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam, tỉnh Hà Tây (cũ) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78