Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 376/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 376/BXD–KTXD
V/v: Điều chỉnh dự toán XDCT theo lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 135/SXD-KTXD ngày 23/2/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng (mới) quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng (mới) quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ áp dụng theo vùng (nơi xây dựng công trình); Vì vậy căn cứ danh mục địa bàn quy định tại các Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 108/2010/NĐ-CP, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh bộ đơn giá xây dựng địa phương từ ngày 01/1/2011;

Phương pháp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/1/2011 có thể tham khảo nội dung Văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng; Việc điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng mới trong dự toán xây dựng công trình bằng cách nhân với hệ số (K); (K) là hệ số điều chỉnh, xác định bằng cách lấy mức lương tối thiểu (mới) chia cho mức lương tối thiểu (cũ) đã tính trong bộ đơn giá.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí xây dựng tại địa phương theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên,
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 376/BXD-KTXD ngày 18/03/2011 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.887

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!