Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3717/SXD-QLKTXD về triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) do Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/3/2009 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3717/SXD-QLKTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3717/SXD-QLKTXD
Về triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) do Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/3/2009.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2009

 

Kính gởi :

- Giám đốc các Sở-ban-ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Tổng Công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 2022/VP-ĐTMT ngày 30/3/2009 của Văn phòng HĐND và UBND TP về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) do Bộ Xây dựng ban hành tại Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/3/2009 (gọi tắt là công văn 292/BXD-VP), Sở Xây dựng triển khai thực hiện như sau :

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo công bố tại văn bản số 292/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng là tài liệu tham khảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nêu trên triển khai nội dung Công văn số 292/BXD-VP của Bộ Xây dựng đến các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết, nếu vượt thẩm quyền Sở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để hướng dẫn xử lý, giải quyết.

Đề nghị các đơn vị tham khảo Công văn số 292/BXD-VP của Bộ Xây dựng tại trang Web: http:/www.moc.gov.vn/ của Bộ Xây dựng.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban GĐ Sở XD;
- Tổ CNTT-VPS (để đăng tải trên website SXD);
- Lưu VP, QLKTXD.
TQĐ 5885

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3717/SXD-QLKTXD về triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) do Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/3/2009 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123