Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 37/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Quang Cung
Ngày ban hành: 28/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 37/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu cát tạp tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng đoạn bị bồi lắng trên sông Hậu thuộc địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư- Xây dựng phát triển kinh tế nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 08/CV-XK ngày 20/5/2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư-Xây dựng phát triển kinh tế nông thôn về việc xuất khẩu cát tạp tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng một số đoạn bị bồi lắng trên sông Hậu thuộc địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án nạo vét, khơi thông luồng kết hợp khai thác tận thu cát một số đoạn bị bồi lắng trên sông Hậu thuộc địa bàn huyện An Phú đã được Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh An Giang đồng ý về chủ trương tại văn bản số 54/TB-UBND ngày 15/3/2007 và giao cho UBND huyện An Phú được tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy kết hợp khai thác tận thu tại văn bản số 3092/UBND-KT ngày 21/8/2008.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư-Xây dựng phát triển kinh tế nông thôn đã được UBND huyện An Phú chấp thuận giao làm Chủ Đầu tư nạo vét, khơi thông luồng kết hợp khai thác tận thu cát trên sông Hậu thuộc địa bàn huyện An Phú tại Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 và Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 31/10/2008, đồng thời xác nhận cát tận thu từ việc nạo vét, thông luồng không có nhu cầu sử dụng ở địa phương và giao cho Công ty được quyền thực hiện theo yêu cầu sản xuất kinh doanh trong đó có cả đề nghị xuất khẩu.

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư-Xây dựng phát triển kinh tế nông thôn có hợp đồng xuất khẩu cát tận thu số 08WE/HH008/08 ký ngày 16/8/2008 sang thị trường Singapore với khối lượng khoảng 3 triệu m3 (theo thiết kế thi công của dự án). Mẫu cát tại khu vực đã được Trung tâm phân tích thí nghiệm thuộc Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam phân tích mẫu trọng sa, kết quả cho thấy các khoáng vật nặng, quý hiếm có trong cát rất ít. Thành phần hạt của cát rất nhỏ, nhuyễn lẫn nhiều bùn sét và phù sa.

Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp(nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì việc xuất khẩu cát tạp tận thu từ việc nạo vét, thông luồng đoạn trên sông Hậu thuộc địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư-Xây dựng-Phát triển kinh tế nông thôn đã đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Tuy nhiên, đây là hợp đồng xuất khẩu cát có khối lượng lớn và thời gian triển khai tương đối dài, hàng tháng phải tổ chức lấy mẫu, phân tích kiểm tra chất lượng và thành phần khoáng vật có trong cát tại phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS.

Thời hạn, khối lượng cát xuất khẩu: Đây là dự án đầu tiên nạo vét, khơi thông luồng dòng chảy và tận thu cát tạp chất tại khu vực lòng sông ở sâu trong đất liền để xuất khẩu, có điều kiện vận tải khó khăn do xa cảng và tàu tải trọng nhỏ nên không thể hoàn thành dự án trong thời gian từ nay đến hết năm 2009. Vì vậy, thời hạn xuất khẩu được thực hiện theo Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi kết thúc hợp đồng và hoàn thành việc nạo vét, khơi thông luồng. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư-Xây dựng phát triển nông thôn cần tổ chức tốt dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét, thông luồng, vận chuyển cát và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đê kè, đóng thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát tạp tận thu từ việc nạo vét, thông luồng trên sông Hậu thuộc địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư-Xây dựng phát triển kinh tế nông thôn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh An Giang;
- Lưu VP, VLXD, 10;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 37/BXD-VLXD ngày 28/05/2009 về việc xuất khẩu cát tạp tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng đoạn bị bồi lắng trên sông Hậu thuộc địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.390

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!