Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 369/BXD-XL về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 369/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn một số nội dung về quy hoạch và GPXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 25/SXD-KTQH ngày 08/01/2008 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện quy định tại Điều 8 của Nghị định số 41/2007/NĐ-CP: Hiện nay,  Bộ Xây dựng đang tiến hành rà soát để sửa đổi bổ sung các định mức về lập quy hoạch xây dựng trong đó có quy hoạch xây dựng ngầm.

2. Về cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm:

Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Điều 12 Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị, để thống nhất quản lý xây dựng trên địa bàn thì việc cấp giấy phép xây dựng cho các công trình xây dựng nói chung và công trình ngầm đô thị nói riêng là thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Khi cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dưng có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan. Do đó đề xuất của Sở kiến nghị với UBND thành phố giao cho Sở Giao thông công chính cấp giấy phép xây dựng các công trình ngầm là không phù hợp.

3. Về quy định : Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng, “ cơ quan nhà nước có thẩm quyền” ở đây được hiểu là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp.

4. Việc Sở Xây dựng dự kiến sẽ có văn bản liên thông với các cơ quan có liên quan để giảm thiểu thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép xây dựng là rất cần thiết. Tuy nhiên cơ quan cấp giấy phép xây dựng chỉ được thu lệ phí theo quy định, còn những vướng mắc về các vấn đề thu phí, lệ phí v.v… Sở Xây dựng cần tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính tại địa phương để được hướng dẫn.

5. Theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BXD thì việc lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị là thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đối với Quy chế cấp I do Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch-kiến trúc lập,  đối với Quy chế cấp II do  UBND quận, huyện lập, không có quy định thuê tư vấn để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên  
- Lưu VP,XL, (NTH-04)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 369/BXD-XL về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112