Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 369/BNN-TCTL kiểm định an toàn đập theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 369/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 369/BNN-TCTL
V/v kiểm định an toàn đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………………………..

Trong những năm gần đây, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, do biến đổi khí hậu, ảnh hưởng lớn đến an toàn hồ chứa nhất là đối với các hồ chứa đã xuống cấp. Để đảm bảo an toàn các hồ chứa trên địa bàn do tỉnh quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra về an toàn đối với các hồ, đập, đặc biệt là việc giám sát công tác kiểm định, kiểm tra an toàn đối với các hồ, đập theo nội dung được quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các chủ đập tổ chức kiểm định, đối với các hồ chứa có dung tích trữ bằng hoặc lớn hơn 10 triệu m3 đã đến định kỳ kiểm định theo quy định (không quá 10 năm, kể từ ngày hồ tích nước hoặc kể từ lần kiểm định gần nhất);

- Đối với các hồ chứa có dung tích trữ dưới 10 triệu m3, chỉ đạo chủ đập tổ chức tính toán lại dòng chảy lũ đến hồ chứa, kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành (theo định kỳ 7 năm);

- Yêu cầu các chủ đập lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện kiểm định phải có đủ năng lực theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước khi triển khai đơn vị tư vấn lập đề cương kiểm định trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Hồ sơ kết quả kiểm định chủ đập phải báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định làm cơ sở để triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo an toàn hồ, đập.

Đề nghị UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo các chủ đập và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trên và gửi kế hoạch thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 10/03/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 369/BNN-TCTL kiểm định an toàn đập theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.877

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188