Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 368/TTg-CN về việc cải tạo, khôi phục cầu Long Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 368/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 368/TTg-CN
V/v Cải tạo, khôi phục cầu Long Biên.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8233/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 927/BKH-KCHT&ĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008), Bộ Tài chính (văn bản số 791/BTC-TCĐN ngày 18 tháng 01 năm 2008), Bộ Xây dựng (văn bản số 43/BXD-XL ngày 10 tháng 01 năm 2008) về việc cải tạo, khôi phục cầu Long Biên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Cho phép thực hiện Dự án đường sắt trên cao, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên và Dự án cải tạo, khôi phục cầu Long Biên thành hai dự án riêng biệt. Cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố kiến trúc, đảm bảo cảnh quan đô thị khi thiết kế, xây dựng cầu đường sắt qua sông Hồng.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ để trình duyệt Dự án đường sắt trên cao, đoạn Ngọc Hồi-Yên Viên (giai đoạn 1) theo đúng quy định hiện hành; đồng thời phối hợp với phía Pháp tiếp tục nghiên cứu phương án, cải tạo, khôi phục cầu Long Biên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5).18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 368/TTg-CN về việc cải tạo, khôi phục cầu Long Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35