Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3670/VPCP-KTN về việc kiến nghị của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam về hoạt động tư vấn kỹ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3670/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3670/VPCP-KTN
V/v kiến nghị của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam về hoạt động tư vấn kỹ thuật

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam.

Xét đề nghị của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam (công văn số 44-2008/VPHH ngày 03 tháng 3 năm 2008), ý kiến các Bộ: Xây dựng (công văn số 685/BXD-PC ngày 14 tháng 4 năm 2008), Tài chính (công văn số 4080/BTC-CST ngày 28 tháng 4 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2185/BKH-TĐ&GSĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008) về hoạt động tư vấn kỹ thuật, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng: hiện nay, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trong đó có đề nghị giảm mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 25% như đề nghị của Hiệp hội.

2. Về định mức chi phí tư vấn xây dựng: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trong đó định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình đã được tính toán, xác định đầy đủ, bảo đảm hoàn thành các công việc về quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình phù hợp chung với mặt bằng của xã hội và các loại hình dịch vụ khác.

3. Về việc xóa dần những hạn chế hoạt động của các tổ chức tư vấn quy định tại Điều 11 của Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác: Chính phủ đã  ban hành Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lực chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, trong đó đã quy định các nội dung nêu trên; đồng thời Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Luật Đấu thầu, trong đó có xem xét sửa đổi Điều 11 Luật Đấu thầu.

4. Về việc phân hạng tổ chức, doanh nghiệp tư vấn: đây là hoạt động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp đã được Chính phủ giao cho các Bộ, ngành liên quan phối hợp thực hiện.

Về cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư tư vấn xây dựng: xu hướng chung sẽ tiến tới giao cho các Hội nghề nghiệp thực hiện việc này. Hiệp hội cần chuẩn bị đủ năng lực, điều kiện theo quy định pháp luật để đáp ứng được yêu cầu khi được cơ quan nhà nước giao thực hiện.

5. Về việc tham gia đóng góp trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện chức năng phản biện, tham gia xây dựng chính sách theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều lệ hoạt động của Hội.

6. Về việc vận dụng các điều kiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng của FIDIC: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham khảo điều kiện hợp đồng FIDIC, vận dụng những nội dung phù hợp với điều kiện của Việt Nam để xây dựng cơ chế, chính sách trong hoạt động tư vấn kỹ thuật.

7. Về việc xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư: giao Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan quan tâm hơn nữa việc xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư các sản phẩm của doanh nghiệp tư vấn.

Hoan nghênh ý kiến tham gia đóng góp của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, đề nghị Hiệp hội phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành trong quá trình phản biện, góp ý xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tư vấn kỹ thuật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
 PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3670/VPCP-KTN về việc kiến nghị của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam về hoạt động tư vấn kỹ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33