Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 36/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 36/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 24/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp Thành An

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/CV ngày 01/02/2012 của Công ty cổ phần xây lắp Thành An đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 07/CV, tại Điều 29 trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng, các bên đã thỏa thuận hợp đồng này là “hợp đồng điều chỉnh giá và được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi chế độ chính sách làm thay đổi giá vật tư vật liệu, ... thì sẽ được điều chỉnh sau khi trình cấp có thẩm quyền”. Như vậy, việc điều chỉnh giá cả vật tư, vật liệu cho hợp đồng này chỉ được thực hiện sau khi đã trình cấp có thẩm quyền (Người quyết định đầu tư) cho phép; trường hợp được Người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh, thì về nguyên tắc việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện cho cả phần khối lượng thi công trong thời gian gia hạn hợp đồng (kéo dài tiến độ thực hiện) do lỗi của chủ đầu tư gây ra (chậm bàn giao mặt bằng).

Công ty cổ phần xây lắp Thành An căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 36/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122