Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 353/BXD-KTXD về việc chi phí giám sát nhà thầu thiết kế nước ngoài tại nước ngoài của Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 353/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 353/BXD-KTXD
V/v: Chi phí giám sát nhà thầu thiết kế nước ngoài tại nước ngoài của Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án - Bộ Ngoại giao

Trả lời văn bản số 184/BQLDA ngày 9/12/2008 của Ban quản lý dự án - Bộ Ngoại giao về chi phí giám sát nhà thầu thiết kế nước ngoài tại nước ngoài của Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế, quản lý chất lượng thiết kế đã được qui định tại Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...); Theo đó nhà thầu phải thực hiện đúng nhiệm vụ thiết kế, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế do mình đảm nhận, giảm sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng... Chủ đầu tư có trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm thiết kế theo qui định. Việc cử cán bộ giám sát trực tiếp hoạt động tại trụ sở Công ty tư vấn Heerim tại Hàn Quốc như đề nghị tại văn bản số 184/BQLDA là rất khó thực hiện, Ban quản lý dự án cần nghiên cứu phương án tổ chức giám sát, nghiệm thu sản phẩm thiết kế; Trường hợp do điều kiện đặc thù, cần thiết phải thực hiện phương án này thì Ban quản lý dự án báo cáo Bộ Ngoại giao xem xét quyết định. Chi phí cho công việc này được xác định bằng cách lập dự toán và lấy từ nguồn chi phí quản lý dự án. Căn cứ nội dung công việc giám sát, dự toán bao gồm các khoản chi phí: chi phí tiền lương, chi phí quản lý, chi phí khác, các khoản lãi, thuế, phí (nếu có).

Ban quản lý dự án - Bộ Ngoại giao căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 353/BXD-KTXD về việc chi phí giám sát nhà thầu thiết kế nước ngoài tại nước ngoài của Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224