Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 347/BXD-HĐXD về việc trả lời văn bản số 903/SXD-XDCB ngày 06/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 347/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Khắc Hiên
Ngày ban hành: 26/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 347/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời văn bản số 903/SXD-XDCB ngày 06/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

 Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 903/SXD-XDCB ngày 06/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc thẩm định thiết kế cơ sở của 3 dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Đối với thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng "cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thạnh Lộc", theo quy định tại khoản 3, Điều 35 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì việc chỉ đạo thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Hiện nay Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó quy định thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thuộc Sở Xây dựng địa phương.

- Đối với thiết kế cơ sở dự án đầu tư "Cơ sở hạ tầng khu ở công nhân và tái định cư Thạnh Lộc" với tổng mức đầu tư 425 tỷ đồng và thiết kế cơ sở dự án đầu tư "Cơ sở hạ tầng khu thương mại và dịch vụ công nghiệp Thạnh Lộc" với tổng mức đầu tư 817 tỷ đồng, theo quy định phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình và khoản 6, Điều 1 của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thì 2 dự án này thuộc nhóm B, việc thẩm định thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang căn cứ ý kiến trên, để triển khai thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

 

 

Nơi nhận :
-Như trên
-TT Nguyễn Văn Liên (để B/C)
-Lưu VP, KTQH, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOAT ĐỘNG XD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Khắc Hiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 347/BXD-HĐXD về việc trả lời văn bản số 903/SXD-XDCB ngày 06/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251