Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3451/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức sử dụng bột bả Joton do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 3451/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3451/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức sử dụng bột bả Joton.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần DIC số 4

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 216/DIC số 4 ngày 24/11/2014 của Công ty Cổ phần DIC số 4 về việc áp dụng định mức sử dụng bột bả Joton. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng số 08/2013/HĐXD ngày 29/11/2013 ký giữa Cục thuế tỉnh Long An và Công ty Cổ phần DIC số 4 là hợp đồng theo đơn giá cố định.

1. Tại khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

2. Tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình”.

3. Về nguyên tắc, chủ đầu tư có thể sử dụng định mức công bố của nhà sản xuất để quyết định việc áp dụng cho công trình, chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

4. Theo Khoản 8.1 Điều 8 Hợp đồng số 08/2013/HĐXD ngày 29/11/2013: “Tổng giá trị hợp đồng là 42.605.633.192 đồng. Trong đó: 42.605.633.192 = 42.011.290.414 + 594.342.778 (42.011.290.414 là tổng giá trị gói thầu trúng thầu sau giảm giá và hiệu chỉnh sai lệch kết quả đấu thầu; 594.342.778 đồng là giá trị phát sinh do thay đổi chủng loại sơn và bột trét)”.

5. Theo các quy định tại mục 1, mục 2, mục 3 và mục 4 nêu trên, căn cứ biện pháp thi công tại công trình, quy trình công nghệ thi công; chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu tổ chức theo dõi mức tiêu hao thực tế tại công trường để điều chỉnh cho phù hợp.

Công ty Cổ phần DIC số 4 căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3451/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức sử dụng bột bả Joton do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93