Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3450/BNN-TCTL về xây dựng các kè chống sạt lở khu vực huyện Xín Mần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3450/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 3450/BNN-TCTL
V/v xây dựng các kè chống sạt lở khu vực huyện Xín Mần

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 1549/PCVP-VPCP ngày 29/9/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng ba kè chống sạt lở trên địa bàn huyện Xín Mần. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được hồ sơ dự án các công trình kè chống sạt lở theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại công văn nêu trên, gồm: kè chống sạt lở thuộc công trình Trường THCS xã Nàn Xỉn; kè chống sạt lở cổng, hàng rào, sân bê tông, bể nước, nhà vệ sinh thuộc công trình Trường THCS xã Cốc Rế và kè chống sạt lở cổng, hàng rào, sân bê tông, bể nước, nhà vệ sinh thuộc công trình Trường THCS xã Thu Tà, nên không có cơ sở để xác định mục tiêu, tính cấp bách của việc xây dựng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát mục tiêu, tính cấp bách, so sánh giữa giải pháp di dời và làm kè để lựa chọn giải pháp phù hợp, đảm bảo kinh tế, kỹ thuật, an toàn cho thầy và trò nhà trường; tránh đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp. Nếu thật sự cấp bách đề nghị Tỉnh gửi ảnh khu vực sạt lở và toàn bộ hồ sơ về Bộ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, ĐĐ (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3450/BNN-TCTL về xây dựng các kè chống sạt lở khu vực huyện Xín Mần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


982
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108