Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 344/BXD-VP về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành để đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Số hiệu: 344/BXD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Minh
Ngày ban hành: 12/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 344/BXD-VP
V/v: đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các hội, đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Xây dựng và Sở có Xây dựng chuyên ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;
- WEB site Chính phủ.

 

Ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2007/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Do sơ xuất trong quá trình in ấn có một số sai sót Bộ Xây dựng xin đính chính như sau:

1. Điểm 2.8.7 hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng – phần Bảng tính giá trị thanh toán tại các loại hồ sơ thanh toán (Hồ sơ thanh toán đối với giá hợp đồng trọn gói, Hồ sơ thanh toán đối với giá hợp đồng theo đơn giá cố định, Hồ sơ thanh toán đối với giá hợp đồng theo giá điều chỉnh) cụm từ “chiết khấu tiền tạm ứng” trong Thông tư được sửa lại là “trừ tiền tạm ứng”;

2. Tại phụ lục số 1 Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán: cụm từ “chiết khấu tiền tạm ứng” được sửa lại là “trừ tiền tạm ứng”.

Bộ Xây dựng xin thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- WEB site Bộ Xây dựng;
- Lưu VP, KTTC, T 400.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 344/BXD-VP về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành để đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.558
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76