Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3433/CGĐ-GTC năm 2006 thực hiện văn bản 1698/BXD-KTTC và 2565/BXD-KTTC vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông do do Cục giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông ban hành

Số hiệu: 3433/CGĐ-GTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục giám định và QLCL CTGT Người ký: Trần Quốc Việt
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC GIÁM ĐỊNH VÀ
QLCL CTGT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3433/CGĐ-GTC
V/v: Thực hiện văn bản số 1698/BXD-KTTC và văn bản số 2565/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

 

Kính gửi:

- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Ban QLDA trực thuộc Bộ;
- Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng giao thông;
- Tổng Công ty tư vấn TK GTVT, các Công ty TVTK;

Cục Giám định và QLCL CTGT thông báo để Quý cơ quan được biết:

Về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các Dự án xây dựng công trình giao thông, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 1698/BXD-KTTC ngày 22/8/2006 và văn bản số 2565/BXD-KTTC ngày 29/11/2006.

Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, phổ biến và để áp dụng.

Trong quá trình thực hiện các dự án XDGT, nếu còn vấn đề vướng mắc hoặc chưa được rõ, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục giám định và QLCL CTGT) để tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện.

(Sao gửi kèm theo văn bản số 1698/BXD-KTTC và số 2565/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Vụ: KHĐT, KHCN TC;
- Các phòng: TĐ1, TĐ2, GĐ, GPMB-GĐ, TH;
- Chi Cục GĐ phía Nam;
- Lưu: VP, GTC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quốc Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3433/CGĐ-GTC năm 2006 thực hiện văn bản 1698/BXD-KTTC và 2565/BXD-KTTC vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông do do Cục giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.845

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224