Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3390/VPCP-KTN về việc đầu tư, nâng cấp quốc lộ 47 đoạn thành phố Thanh Hóa-thị xã Sầm Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3390/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3390/VPCP-KTN
V/v đầu tư, nâng cấp quốc lộ 47 đoạn thành phố Thanh Hóa-thị xã Sầm Sơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1520/UBND-TH ngày 14 tháng 4 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 2969/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3052/BKH&ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2008), Tài chính (công văn số 5670/BTC-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2008) về việc đầu tư, nâng cấp quốc lộ 47 đoạn thành phố Thanh Hóa-thị xã Sầm Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính triển khai thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp quốc lộ 47 đoạn thành phố Thanh Hóa-thị xã Sầm Sơn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông xin báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3390/VPCP-KTN về việc đầu tư, nâng cấp quốc lộ 47 đoạn thành phố Thanh Hóa-thị xã Sầm Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.992
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238