Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 331/BXD-KHCN hướng dẫn QCVN 16:2011/BXD không áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa sơn gỗ PU do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 331/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Đình Thái
Ngày ban hành: 23/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2011/BXD không áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa sơn gỗ PU.

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Đội Quản lý thị trường số 14

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 57/QLTT-Đ14 ngày 15/8/2012 của Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Hải quan thị trường Hà Nội (địa chỉ số 192 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), đề nghị hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2011/BXD) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng liên quan đến sản phẩm, hàng hóa sơn polyurethane.

Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau: Mặt hàng sơn hệ polyurethane (hay còn gọi là sơn PU) chưa có tên trong QCVN 16:2011/BXD, vì vậy chưa yêu cầu phải áp dụng các quy định về quản lý chất lượng tại Quy chuẩn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đình Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 331/BXD-KHCN hướng dẫn QCVN 16:2011/BXD không áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa sơn gỗ PU do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.706
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0