Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thu Hằng
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 33/BXD-KTQH
V/v: Triển khai lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 51/SXD-QHKTHT ngày 20/01/2011 của Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tham vấn công tác triển khai lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị, đối với thị trấn chỉ có 2 bước lập quy hoạch, bao gồm quy hoạch chung đô thị được lập với bản đồ tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000 và quy hoạch chi tiết đô thị được lập với bản đồ tỷ lệ 1/500; không có bước lập quy hoạch chi tiết với bản đồ tỷ lệ 1/2000.

Vì vậy việc lập quy hoạch chi tiết đô thị với bản đồ tỷ lệ 1/2000 là không phù hợp với quy định của pháp luật. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết được quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Tây Ninh báo cáo UBND tỉnh Tây Ninh xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTQH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 33/BXD-KTQH ngày 22/04/2011 về triển khai lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.652

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198