Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 322/BXD-VP về việc điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 322/BXD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Văn Phấn
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 322/BXD-VP
V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam”

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty xây dựng.

 

Bộ Xây dựng có Công văn số 2044/BXD-GĐ ngày 24/9/2009 gửi các Bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty xây dựng về việc tổ chức Chương trình trao “Cúp vàng chất lượng Xây dựng Việt Nam”. Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12/2009. Hiện nay, Ban tổ chức đã nhận được đơn đăng ký của nhiều đơn vị tham gia Chương trình và đang tập hợp danh sách để trình Hội đồng bình chọn xem xét.

Để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị, đảm bảo tổ chức thành công chương trình, Bộ Xây dựng điều chỉnh lùi thời gian tổ chức Chương trình từ tháng 12/2009 sang tháng 4/2010, là tháng có sự kiện Ngày truyền thống của Ngành Xây dựng Việt Nam 29/04.

Bộ Xây dựng thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia Chương trình.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Công đoàn XDVN;
- Vụ QLHĐXD, TCCB;
- Tạp chí XD;
- Lưu VP, Cục GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Văn Phấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 322/BXD-VP về việc điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


954
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238