Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3200/VPCP-KTTH về việc kinh phí xây dựng khu tái định cư Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3200/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3200/VPCP-KTTH
V/v kinh phí xây dựng khu tái định cư Dự án KĐĐ Cà Mau

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại văn bản số 875/UBND ngày 22 tháng 3 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3371/BKH-KTCN ngày 17 tháng 5 năm 2007, Bộ Tài chính tại văn bản số 6548/BTC-ĐT ngày 17 tháng 5 năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 2561/DKVN-TCKT ngày 11 tháng 5 năm 2007 về kinh phí xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sử dụng nguồn 50% lãi sau thuế từ Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng dầu khí được để lại cho Tập đoàn để bảo đảm vốn cho dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

2. Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan khác thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư cho dự án xây dựng khu tái định cư vào tổng mức đầu tư phân bổ cho các dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: CN, DK, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3200/VPCP-KTTH về việc kinh phí xây dựng khu tái định cư Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41