Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 318/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 318/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn STRASYA Nhật Bản cho Dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội – tuyến số 2.

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 926/UBND-XDĐT ngày 05/02/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội (tuyến số 2), kèm theo Bản danh mục các tiêu chuẩn Việt nam và tiêu chuẩn nước ngoài được sử dụng cho dự án trên.

Căn cứ các quy định của "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chấp thuận áp dụng Tiêu chuẩn đường sắt đô thị Châu á theo tiêu chuẩn Nhật Bản (gọi tắt là Tiêu chuẩn STRASYA) và các tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt Nhật Bản (từ Điều 12 đến Điều 38 trong Danh mục các tiêu chuẩn nước ngoài khuyến nghị áp dụng cho dự án) do chủ đầu tư áp dụng để lập thiết kế cơ sở cho dự án. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này phải tuân thủ các nguyên tắc nêu trong Quy chế áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam và phù hợp với Tiêu chuẩn ngành 22TCN 362-07 về Cấp kỹ thuật đường sắt (Theo văn bản thoả thuận số 7294/BGTVT-KHCN, ngày 13/11/2007 của Bộ Giao thông Vận tải) đảm bảo tính đồng bộ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.

Việc áp dụng tiêu chuẩn nêu trên phải đáp ứng các yêu cầu đã nêu trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đối với công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình. Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án phải sử dụng các số liệu đầu vào có liên quan được quy định trong các tiêu chuẩn xây dựng bắt buộc áp dụng thuộc các lĩnh vực sau: Điều kiện tự nhiên, khí hậu; Điều kiện địa chất, thuỷ văn; Phân vùng động đất, cấp động đất; Phòng chống cháy, nổ; An toàn sinh thái, bảo vệ môi trường.

- Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội là chủ đầu tư xem xét ra quyết định áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án nói trên theo thẩm quyền và gửi hồ sơ về Bộ Xây dựng để phối hợp quản lý.

Bộ Xây dựng thông báo để Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội nghiên cứu thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 318/BXD-KHCN ngày 28/02/2008 về việc áp dụng tiêu chuẩn STRASYA Nhật Bản cho Dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội – tuyến số 2 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.851

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!