Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3070/SXD-KTXD điều chỉnh chi phí máy thi công theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3070/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Trung Tuyến
Ngày ban hành: 09/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3070/SXD-KTXD
V/V Điều chỉnh chi phí máy thi công theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010.

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

Kinh gửi:

- Các Sở, cơ quan ngang Sở;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

 

Thực hiện Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng và Công văn 2785/UBND-CN ngày 04/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010. Sở Xây dựng Thanh Hóa đã có văn bản số 1332/SXD-KTXD ngày 18/6/2010 v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010. Theo đó, hệ số điều chỉnh máy thi công (KĐCMTC) từ hệ thống đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là 1,24; đối với các công trình xây dựng trên các địa bàn còn lại của tỉnh là 1,186. Nhằm giúp việc điều chỉnh được nhanh chóng, thuận tiện KĐCMTC nêu trên được xác định bằng phương pháp bình quân cho toàn bộ 798 loại máy và thiết bị đã công bố kèm theo văn bản số 5256/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01/2010. Do việc xác định bình quân giữa các nhóm máy sử dụng xăng, dầu, điện... nên hệ số điều chỉnh chưa thật sát với chi phí máy xác định bằng phương pháp trực tiếp. Vì vậy, thời gian qua nhiều đơn vị có văn bản phản ánh về Sở Xây dựng đề nghị được tính bù trừ nguyên, nhiên liệu và lương thợ điều khiển máy bằng phương pháp trực tiếp (Văn bản số 1984/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 18/11/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Công văn số 982/CV-TMT ngày 24/11/2010 của Tổng công ty CP Miền trung).

Sau khi kiểm tra, rà soát; Sở Xây dựng thống nhất việc điều chỉnh chi phí máy thi công đối với những công trình chỉ sử dụng một số ít nhóm máy (máy thi công và vận chuyển đất đá, cát....) được tính bù lương công nhân điều khiển máy theo tiền lương tối thiểu mới và bù trừ nguyên nhiên liệu chạy máy (đối với hợp đồng xây lắp mà chi phí nguyên nhiên liệu được điều chỉnh) theo phương pháp tính trực tiếp (không dùng hệ số). Những nội dung hư­ớng dẫn khác về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 thực hiện theo văn bản số 1332/SXD-KTXD ngày 18/6/2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để B/C)
- UBND tỉnh T.Hóa (để B/C);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTXD (01).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Trung Tuyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3070/SXD-KTXD điều chỉnh chi phí máy thi công theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146