Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3015/UBND-KTTH công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 3015/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 04/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3015/UBND-KTTH
V/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở ban ngành, đoàn thể,
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

 

Căn cứ Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1653/TTr-SXD-KTVLXD ngày 27/9/2010.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

I. CÁC HỆ SỐ ĐƯỢC CÔNG BỐ ÁP DỤNG:

1. Quy định về vùng:

- Vùng II: Thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An, huyện Dĩ An, huyện Bến Cát và huyện Tân Uyên.

- Vùng III: huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo.

2. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần Xây dựng và phần Lắp đặt) được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bằng Quyết định số 5809/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 được nhân với hệ số như sau:

- Vùng II: KĐCNC = 1,933.

- Vùng III: KĐCNC = 1,788.

3. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần Xây dựng và phần Lắp đặt) được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bằng Quyết định số 5809/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 được nhân với hệ số (trong hệ số này chưa bao gồm việc điều chỉnh giá nhiên liệu) như sau:

- Vùng II: KĐCMTC = 1,063.

- Vùng III: KĐCMTC = 1,054.

4. Hệ số điều chỉnh chi phí khảo sát:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần Khảo sát) được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bằng Quyết định số 5809/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 được nhân với hệ số như sau.

- Vùng II: KĐCNC = 1,938.

- Vùng III: KĐCNC = 1,791.

II. THỜI GIAN CÔNG BỐ VÀ TỔ CHỨC ÁP DỤNG THỰC HIỆN:

Công bố này được thực hiện áp dụng từ ngày 01/01/2010 theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010, trong đó, lưu ý việc xác định khối lượng công tác còn lại của công trình để điều chỉnh giá do chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như trên;
- LĐVP, Hg, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Cung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3015/UBND-KTTH công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.119

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227