Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 30/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 30/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK Hùng Hưng.
(Đ/c: 88 Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 56/2012/CV-HH ngày 11/12/2012 của Công ty TNHH XNK Hùng Hưng về nội dung vướng mắc liên quan đến việc áp dụng kiểm tra nhà nước về chất lượng theo Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng đối với mặt hàng đá granit nguyên liệu dạng tấm nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, ngày 06/11/2012 Bộ Xây dựng có công văn số 1949/BXD-VLXD gửi Tổng cục Hải quan nêu rõ “đối với đá granit tự nhiên nhập khẩu dưới dạng tấm để làm nguyên liệu sản xuất đá granit ốp lát thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu”. Do vậy, khi nhập khẩu mặt hàng đá granit ốp lát nguyên liệu dạng tấm, đề nghị Công ty cần phối hợp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 1949/BXD-VLXD nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 1949/BXD-VLXD ngày 06/11/2012 của Bộ Xây dựng)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 30/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.746
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234