Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 293/VPCP-V.I năm 2019 giải quyết vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 293/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 10/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/VPCP-V.I
V/v giải quyết một số vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
- Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Văn bản số 247/BC-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018); ý kiến của Bộ Xây dựng (Văn bản số 3152/BXD-QLDN ngày 14 tháng 12 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 8939/BKHĐT-QLKKT ngày 14 tháng 12 năm 2018) và của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Văn bản số 2244/VICEM-QLĐTXD ngày 5 tháng 12 năm 2018) về kết quả thực hiện một số vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 31 tháng 01 năm 2018 và Văn bản số 5579/VPCP-V.I ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; công bố lộ trình, kế hoạch, phương án di dời dân; tuyên truyền, vận động các hộ dân không cản trở để Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất vận hành chạy thử, quan trắc môi trường, xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về hỗ trợ kinh phí bồi thường, di dời dân trong Khu kinh tế Dung Quất đến nơi ở mới theo quy hoạch; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương thực hiện dứt điểm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường khn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 45/TB-VPCP ngày, 31 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về rà soát, sửa đổi bsung tiêu chuẩn chung về an toàn môi trường đối với các ngành nghề có yếu tố; nh hưởng đến môi trường, trong đó có ngành công nghiệp nghiền Clinker; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong Quý 2 năm 2019.

4. Bộ Xây dựng, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ý kiến chỉ đạo ca Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 5579/VPCP-V.I ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg TT Trương Hòa Bình, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Công ty CP xi măng Miền Trung (thôn Tân Hy, xã Bình Đông, H. Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN,
ĐMDN, Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, V.I (3), Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 293/VPCP-V.I năm 2019 giải quyết vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108