Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2910/BNN-TC điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2910/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2910/BNN-TC
V/v: Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận

Phúc đáp tờ trình số 104/TTr-SNNPTNT ngày 23/8/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận về việc cho phép quyết toán các dự án thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở điều chỉnh giá theo Quyết định số 264/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Ninh Thuận; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Căn cứ văn bản số 21/BXD-KTXD ngày 06/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình; trong đó trả lời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thời điểm để tính vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn quy định trong hợp đồng.

Đến ngày 09/5/2011, Bộ Xây dựng đã có công văn số 679/BXD-KTXD trả lời Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về thời điểm điều chỉnh giá vật liệu xây dựng công trình theo Thông tư 09/2008/TT-BXD trong đó xác định “thời điểm để tính chênh lệch vật liệu điều chỉnh giá vật liệu xây dựng công trình là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn”.

Để thống nhất quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2008/TT-BXD cho các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn (theo hướng dẫn tại văn bản số 1551/BXD-KTXD) ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Sở Xây dựng Ninh Thuận;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Vụ Kế hoạch; Cục QL XDCT;
- Lưu.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2910/BNN-TC điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242