Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 285/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế công trình Khu dân cư phức hợp Sài Gòn Pearl giai đoạn 2, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 285/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế công trình Khu dân cư phức hợp Sài Gòn Pearl giai đoạn 2, TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Land_SSG.

Công ty TNHH Việt Nam Land_SSG có văn bản số 01/CV-DA-2012 ngày 03/02/2012 xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án Khu dân cư phức hợp Sài Gòn Pearl giai đoạn 2 tại 92 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh do Công ty là chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình Khu dân cư phức hợp Sài Gòn Pearl giai đoạn 2 tại 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 808/BXD-KSTK ngày 19/4/2007.

Theo giải trình của chủ đầu tư tại văn bản số 01/CV-DA-2012 ngày 03/02/2012, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu sử dụng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế kiến nghị điều chỉnh mở rộng diện tích khu vệ sinh của các căn hộ thuộc 2 khối nhà 5 và 6 trong phạm vi sàn kỹ thuật các tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng và các nội dung khác không thay đổi so với thiết kế cơ sở đã được thẩm định.

Do việc điều chỉnh thiết kế trên không trái với nội dung Văn bản số 657/QHKT-KT ngày 28/3/2005 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư phức hợp Sài Gòn Pearl, không làm thay đổi giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở đã được thẩm định, nên căn cứ Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thì chủ đầu tư được quyết định phê duyệt thay đổi thiết kế và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh theo đúng quy định.

Ngoài nội dung trên, những nội dung khác trong thiết kế cơ sở vẫn thực hiện theo văn bản số 808/BXD-KSTK ngày 19/4/2007 của Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở XD TP HCM;
- Sở QHKT TP HCM;
- Lưu: VT, KTQH, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 285/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế công trình Khu dân cư phức hợp Sài Gòn Pearl giai đoạn 2, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.599
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238