Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2798/BKHCN-ĐTG năm 2020 về xác định hệ thống khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2798/BKHCN-ĐTG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Ngày ban hành: 18/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2798/BKHCN-ĐTG
V/v xác định hệ thống khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Phúc đáp Công văn số 5773/BKHĐT-KTCN ngày 03/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 5854/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2020 của Tổng cục Hải quan về việc xác định hệ thống khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, gửi kèm theo Văn bản số 830/020/CV-TNG ngày 24/8/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam, số 2038/CV-RSBT ngày 17/8/2020 của Công ty Cổ phần Mặt trời đỏ Bình Thuận và số 2406/CTSP-INFRA1 ngày 17/7/2020 của Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam. Sau khi nghiên cứu nội dung các văn bản nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Hệ thống khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là hệ thống bao gồm nhiều cụm linh kiện như: giá đỡ, hệ thống truyền động xoay giá đỡ, hệ thống cảm biến góc chiếu mặt trời, góc xoay giá đỡ, hệ thống điện điều khiển và giám sát, phần mềm điều khiển... Hệ thống này có tác dụng nâng đỡ các tấm pin năng lượng mặt trời và xoay theo hướng mặt trời, là một bộ phận không thể tách rời đối với hệ thống pin năng lượng mặt trời. Hiện nay đã có tiêu chuẩn quốc tế IEC 62817:2017 đối với thiết bị này.

2. Việc quản lý thiết bị, hệ thống pin năng lượng mặt trời thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương. Do đó, đề nghị Quý Cơ quan lấy ý kiến của Bộ Công Thương về vấn đề này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định hệ thống, khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan tham khảo, xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Xuân Định (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ ĐTG (NGL).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2798/BKHCN-ĐTG năm 2020 về xác định hệ thống khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


62

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97