Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2785/UBND-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Trọng Quỳnh
Ngày ban hành: 04/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2785/UBND-CN
V/v triển khai Văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 6 năm 2010

 

Kinh gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2010, Bộ Xây dựng có Văn bản số 920/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 (Văn bản này có đăng trên Website của Bộ Xây dựng)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì tính toán hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010, có văn bản hướng dẫn để các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần Văn bản trên của Bộ Xây dựng.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, CN (3b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Quỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2785/UBND-CN ngày 04/06/2010 triển khai Văn bản 920/BXD-KTXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.823

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!