Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 271/UBND-VP7 hướng dẫn thực hiện quy định về xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo theo Quyết định 1196/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 271/UBND-VP7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Tiến Thành
Ngày ban hành: 06/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/UBND-VP7
V/v hướng dẫn thực hiện quy định về xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo theo Quyết định số 1196/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh.

Ninh Bình, ngày 06 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh;
- Sở Xây dựng.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1196/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh, cơ bản các cấp, các ngành, các tổ chức tôn giáo trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; đồng thời cũng giúp các tín đồ, chức sắc và các tổ chức tôn giáo tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong việc triển khai thực hiện nội dung về xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Quyết định số 1196/2006/QĐ-UBND vẫn còn một số vướng mắc, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình tôn giáo ở địa phương.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 1196/2006/QĐ-UBND trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Ban Tôn giáo & Dân tộc tỉnh, Sở Xây dựng chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thực hiện trình tự, thủ tục xin cấp phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo đối với các trường hợp thuộc quy định tại Khoản 2, Điều 14, Quyết định 1196/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh (bao gồm: Chùa, nhà thờ, tháp chuông, tam quan, trụ sở làm việc của tổ chức tôn giáo) như sau:

1. Thủ tục:

Hướng dẫn tổ chức tôn giáo lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (lập thành 3 bộ), bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu 1, Phụ lục số 4, kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) do chủ đầu tư đứng tên và có ý kiến của giám mục đối với công trình xây dựng thuộc Giáo xứ, ý kiến của linh mục đối với công trình xây dựng thuộc Giáo họ, ý kiến của Ban Trị sự phật giáo tỉnh đối với công trình xây dựng của Phật giáo và xác nhận của UBND cấp xã nơi có công trình xây dựng.

- Bản sao giấy tờ (có chứng thực) về quyền sử dụng đất.

- Sơ đồ mặt bằng quy hoạch xây dựng công trình.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình do cơ quan, cá nhân có tư cách pháp nhân thiết kế (bao gồm: mặt bằng các tầng; các mặt đứng; các mặt cắt dọc, ngang; mặt bằng móng và cấu tạo móng; sơ đồ, mặt bằng thể hiện điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp thoát nước; ảnh chụp hiện trạng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng; bản vẽ sơ đồ phòng chống cháy, nổ…) và đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

2. Trình tự giải quyết:

- Hồ sơ được nộp tại Ban Tôn giáo & Dân tộc tỉnh để xem xét, trình UBND tỉnh quyết định về chủ trương.

- Sau khi UBND tỉnh có văn bản chấp thuận, Ban Tôn giáo & Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng làm thủ tục để cấp giấy phép xây dựng cho Tổ chức tôn giáo theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 14, Quyết định số 1196/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh.

- Giấy phép xây dựng được chuyển trả cho người đứng đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Phòng một cửa) thuộc Sở Xây dựng (Địa chỉ: Phố 10, Phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình).

- Lệ phí: 100.000 đồng/công trình (nộp tại Phòng Kế toán, Sở Xây dựng)./.

 

 

Nơi nhân:
- Như Kính gửi;
- Thường trực BCĐ công tác tôn giáo tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Dân vân Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Lưu VT, VP4, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 271/UBND-VP7 hướng dẫn thực hiện quy định về xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo theo Quyết định 1196/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169