Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 269/BXD-KTXD hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng khi áp dụng Thông tư 07/2006/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 269/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng khi áp dụng Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tài chính và Giá cả Quảng Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 14/CV-QTG ngày 08/02/2012 của Công ty Cổ phần Tài chính và Giá cả Quảng Nam về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng khi áp dụng Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hư­ớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ ngày 01/10/2006. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thanh toán, quyết toán hợp đồng:

Nội dung Hợp đồng xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật là căn cứ pháp lý cao nhất để các bên tổ chức thực hiện, thanh toán, quyết toán hợp đồng; do vậy, theo nội dung quy định trong hợp đồng nêu trong công văn số 14/CV-QTG ngày 08/02/2012: “giá trị hợp đồng sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi chính sách: thay đổi tiền lương, thay đổi giá nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý, thay đổi các chế độ chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp này được điều chỉnh giá trị gói thầu khi cấp thẩm quyền cho phép”; thì việc bổ sung chi phí nhân công theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 là phù hợp.

2. Việc chậm phê duyệt điều chỉnh dự toán theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư; tuy nhiên, nếu việc làm nêu trên xuất phát từ tiến độ và hiệu quả của dự án thì có thể chấp nhận được.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Tài chính và Giá cả Quảng Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 269/BXD-KTXD hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng khi áp dụng Thông tư 07/2006/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.517
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5