Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 266/BXD-KTXD áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 266/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/BXD-KTXD
V/v áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng XD.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: UBND thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 221/UBND-GT ngày 11/01/2012 của UBND thành phố Hải Phòng về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của gói thầu số 2.1 “Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh An Kim Hải và đường Chùa Hàng” thuộc dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bằng chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo quyền lợi của các bên trong hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu có thể thương thảo và phải được sự chấp thuận của tổ chức cho vay vốn.

Khi đó:

- Imc (chỉ số giá tiêu dùng kỳ hiện tại) và Ioc (chỉ số giá tiêu dùng kỳ gốc) trong công thức điều chỉnh giá theo công văn số 221/UBND-GT được hiểu như sau:

- Imc là chỉ số giá xây dựng kỳ hiện tại – Tháng có giá trị công việc hoàn thành được nghiệm thu và Ioc là chỉ số giá xây dựng kỳ gốc – Thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hải Phòng căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 266/BXD-KTXD áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.172
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160