Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 261/BXD-KHCN chuyển giao đơn vị chủ quản Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 261/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 261/BXD-KHCN
V/v Chuyển giao đơn vị chủ quản Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Huy Hoàng

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 1 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1136 /QĐ-BXD ngày 4 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận phòng thí nghiệm mang mã số LAS-XD579 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hàn Lâm; Theo đề nghị của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hàn Lâm và Công ty TNHH Huy Hoàng tại văn bản ngày 25 tháng 5 năm 2010 về việc xin chuyển giao đơn vị chủ quản Phòng thí nghiệm LAS-XD579 (kèm theo các văn bản có liên quan), Bộ Xây dựng yêu cầu: sau khi tiếp nhận Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và nền móng công trình (mã số LAS-XD 579), Công ty TNHH Huy Hoàng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm tổ chức và quản lý phòng thí nghiệm trên theo các quy định của Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 11, ngày 1 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Lưu VP, Vụ KHCN-MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN và MT
Nguyễn Trung Hòa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 261/BXD-KHCN chuyển giao đơn vị chủ quản Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.420
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236